Prawdopodobnie udało mi się zapanować nad osią Y. Jak pisałem poprzednio zacząłem nieco gubić się w temacie umiejscowienia gracza, planszy czy przeszkody. Wszystkiemu winna jest oś Y która punkt 0 ma w lewym górnym rogu i rośnie w dół - zupełnie odwrotnie niż bym chciał 😉

Szukałem informacji czy aby nie można programowo odwrócić tej osi i przerobić jej na bardziej oczywistą, „szkolną” wersję. Niestety nie udało się.

Zajrzałem więc do kodu. Problem tkwił tylko w poruszaniu się w pionie (bo oś X działa tak jak „powinna”) więc pole do analizy było całkiem dobrze ograniczone. Potrzebowałem dobrze ograć wysokość całej planszy, umiejscowienie i wysokość gruntu oraz skok gracza.

Przed zmianami w kodzie znajdowały się m.in takie babole:

 • rysowanie przeszkody: painter.drawRect(cls.obstacle_x + cls.background_x, cls.h - 50, cls.obstacle_w, -cls.obstacle_h) - ujemna wysokość?

 • rysowanie gruntu: painter.drawRect(0, cls.h - 50, cls.w, 50) - dlaczego 0? Co to jest to 50?

Musiałem zaadresować 2 problemy: wartości początkowe oraz wartości zmieniające się wraz z ruchem. Ten pierwszy zabieg pozwolił wyrzucić wszelkie magiczne ustawianie wartości poza same metody - i odpowiednie udokumentowanie ich. Dzięki temu rysowanie gruntu wygląda teraz tak: painter.drawRect(cls.ground_x, cls.ground_y, cls.ground_w, cls.ground_h) - prawda, że lepiej? 😃 Wszystkie wartości ustawiane są teraz poza samym rysowaniem i wygląda to tak:

  ground_w = w
  ground_h = 50
  ground_x = x
  ground_y = h - ground_h # h of the stage minus ground h

W drugim przypadku, gdy gracz a tym samym sama plansza musi się ruszać również ustawiłem wszystkie wartości początkowe przeszkody w jawny sposób, aktualizowanie pozycji wrzuciłem do metody która zajmowała się aktualizacją pozycji samej planszy a w samym rysowaniu korzystałem z ładnie ustawionych wcześniej wartości. Wygląda to tak:

  obstacle_w = 10
  obstacle_h = 20
  obstacle_x = 410
  obstacle_y = h - ground_h - obstacle_h

  @classmethod
  def move_forward(cls):
    # adjust background and all elements on the stage
    cls.x -= cls.move_size
    cls.obstacle_x -= cls.move_size

  @classmethod
  def draw(cls, painter):
    # […]
    # obstacle drawing
    painter.setBrush(QtGui.QColor(0, 0, 255))
    painter.drawRect(cls.obstacle_x, cls.obstacle_y, cls.obstacle_w, cls.obstacle_h)

Podsumowując: wszelką „obleśność” ustawianych wartości wyrzuciłem poza metody w których mogę korzystać z pięknie przygotowanych i gotowych do wykorzystania wartości typu obstacle_x czy ground_h i nie muszę się zastanawiać czy aby na pewno poprawnie odjąłem wartość itp. +10 do czytelności 😉

Prawdziwym sprawdzianem dla aktualnego kodu będzie kolejna funkcjonalność którą chciałbym zaimplementować - skakanie na platformy i poruszanie się po nich. Oj, będzie się działo…

Dla ciekawskich tutaj można znaleźć diffa z poprzedniej i aktualnej wersji kodu.